18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top

Přehled projektů v Ústeckém a Kralovarském kraji

Na následujících stránkách nalezenete přehledy projektů zařazených do "Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji". Projekty jsou členěny podle jednotlivých subjektů:


V roce 2021 byla provedena již 4. aktualizace Koncepce, která byla schválena na 51. jednání meziresortní komise konané dne 21. dubna 2021. Zde prezentované přehledy již vycházejí ze 4. aktualizace Koncepce. Základní přehled o projektech dle 4. aktualizace podává následující tabulka:

Přehled čerpání programu po 4. aktualizaci Koncepce

celková alokace dle usnesení vlády č. 625/201718 000 000 000 Kč
výše aktuálně uzavřených smluv vč. DPH mezi MF ČR a zhotoviteli 14 454 588 516 Kč
dosud celkově čerpáno 14 182 224 762 Kč
zůstatek k čerpání v rámci rozpracovaných realizačních smluv 78 106 295 Kč
úspora z ukončených realizačních smluv 187 997 626 Kč
disponibilní zůstatek pro uzavření nových smluv vč. DPH 3 739 668 943 Kč
projekty schválené v meziresortní komisi k realizaci (zatím bez dokončené veřejné zakázky na výběr zhotovitele) 806 461 734 Kč
projekty v zásobníku dle 4. aktualizace (zatím nepředložené do meziresortní komise) 7 009 852 772 Kč

Datum poslední aktualizace dat o čerpání finančních prostředků je: 01.07.2024

logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom