18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top

Přehled projektů Palivového kombinátu Ústí, s.p.

Projekty PKU s ukončenou realizací

IDŽadatelNázev projektuTermín ukončeníCena bez DPHCena vč. DPHČerpánoÚspora
474Důl Kohinoor, a.s.Těsnění dna jezera Most-Ležáky, provedení dodatečných stavebních prací03.12.200784 471 225 Kč100 520 758 Kč 100 520 758 Kč0 Kč
474Důl Kohinoor, a.s.Těsnění dna jezera Most-Ležáky, Břehová linie jezera Most-Ležáky 1.část, Monitoring kvality podzemní vody v průběhu zatápění zbytkové jámy Most-Ležáky09.02.2010428 176 973 Kč509 482 913 Kč 506 825 970 Kč2 656 943 Kč
475Důl Kohinoor, a.s.Rekultivace Růžodolské výsypky u letiště - odtokové koryto vodní retence16.02.20076 678 863 Kč7 950 708 Kč 7 603 552 Kč347 155 Kč
549Palivový kombinát Ústí s.p.Opevnění svahů - protiabrazivní opatření27.01.2006254 956 977 Kč303 402 971 Kč 302 902 845 Kč500 125 Kč
550Palivový kombinát Ústí s.p.Odvrácení havarijního stavu v lokalitě Chabařovice, severní svahy II. - východ, sanace sesuvů10.11.200460 246 744 Kč64 109 623 Kč 63 259 080 Kč850 543 Kč
551Palivový kombinát Ústí s.p.Odvrácení havarijního stavu v lokalitě Chabařovice, severní svahy II. - střed06.01.2005104 750 000 Kč124 652 505 Kč 124 651 953 Kč552 Kč
552Palivový kombinát Ústí s.p.Vnitřní výsypka II.etapa07.12.201260 874 987 Kč72 527 953 Kč 72 520 484 Kč7 469 Kč
553Palivový kombinát Ústí s.p.Lom Ležáky - Most - sanace sesuvů Pařidelský lalok - Kočičí vrch10.01.2005113 584 725 Kč153 339 379 Kč 135 165 823 Kč18 173 556 Kč
554Palivový kombinát Ústí s.p.Transport technologie TC 125.10.200545 498 207 Kč54 142 866 Kč 54 142 866 Kč0 Kč
555Palivový kombinát Ústí s.p.Chabařovice - sanace havarijního skluzu jihovýchordní části výsypky v oblasti zaústění příkopu "K" do jezera30.05.200549 982 699 Kč59 479 412 Kč 59 479 412 Kč0 Kč
556Doly a úpravny Komořany, s.p.Dokončení sanace Hrabák-vinice, sesuvné území Čepirožská výsypka06.01.20051 826 428 Kč2 173 450 Kč 2 173 449 Kč1 Kč
556Doly a úpravny Komořany, s.p.Hrabák vinice II.etapa sanace02.01.201228 597 558 Kč34 073 095 Kč 34 033 385 Kč39 710 Kč
556Doly a úpravny Komořany, s.p.Odvrácení havarijního stavu v lokalitě Hrabák-vinice, sesuvné území Čepirožská výsypka - opakované zadání06.01.200561 938 499 Kč70 094 630 Kč 67 337 298 Kč2 757 333 Kč
557Doly a úpravny Komořany, s.p.Dokončení sanačních prací na lokalitě Hornojiřetínská výsypka30.04.20051 958 250 Kč2 330 318 Kč 2 330 318 Kč0 Kč
557Doly a úpravny Komořany, s.p.Odvrácení havarijního stavu v lokalitě Hornojiřetínská výsypka - opakované zadání16.03.200979 193 776 Kč86 816 853 Kč 84 200 249 Kč2 616 605 Kč
558Doly a úpravny Komořany, s.p.Rekultivační park Velebudice - Sanace sesuvu obslužné komunikace10.10.20057 431 786 Kč8 843 825 Kč 8 843 826 Kč0 Kč
559Doly a úpravny Komořany, s.p.Odvodnění zahrádkářské osady ZO 3 ČSOZ a garáží v Mostě "Na konečné"23.01.20061 782 589 Kč2 121 281 Kč 2 121 281 Kč0 Kč
562Důl Kohinoor, a.s.Rekultivace lom Most – Konobržský lalok08.04.20092 182 134 Kč2 596 740 Kč 2 596 718 Kč21 Kč
570Palivový kombinát Ústí s.p.Zatápění zbytkové jámy lomu Ležáky - Přivaděč z PVN03.11.200888 234 001 Kč104 998 461 Kč 104 998 461 Kč0 Kč
570Palivový kombinát Ústí s.p.Zatápění zbytkové jámy lomu Ležáky - Přivaděč z PVN - dodatečné stavební práce03.11.200811 050 761 Kč13 150 406 Kč 13 150 406 Kč0 Kč
571Palivový kombinát Ústí s.p.Rekultivace lomu Ležáky – břehová linie jezera Most – I. a II. etapa Protiabrazivní opatření, obvodová komunikace a odvodnění01.04.200983 796 778 Kč99 718 166 Kč 99 718 090 Kč76 Kč
604Palivový kombinát Ústí s.p.Chabařovice severní svahy II18.02.201589 049 727 Kč106 258 170 Kč 106 257 777 Kč392 Kč
605Palivový kombinát Ústí s.p.Plochy pro rekreační využití30.03.201596 446 274 Kč115 031 948 Kč 114 788 690 Kč243 259 Kč
606Palivový kombinát Ústí s.p.Uhelné depo19.02.201515 284 856 Kč18 229 507 Kč 18 229 495 Kč12 Kč
607Palivový kombinát Ústí s.p.Vnitřní výsypka II.etapa SO 04 Přístupová cesta VV3 - napojení na stávající komunikační systém06.02.20061 332 304 Kč1 585 442 Kč 1 585 441 Kč1 Kč
608Palivový kombinát Ústí s.p.Rekultivace lomu Most – Severozápadní svahy09.02.2016229 741 461 Kč274 161 888 Kč 273 807 049 Kč354 839 Kč
609Palivový kombinát Ústí s.p.Rekultivace lomu Most – Severní svahy04.01.201744 079 087 Kč52 831 213 Kč 52 709 331 Kč121 882 Kč
644Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Lom Most svahy B pole30.11.20081 662 120 Kč1 880 280 Kč 1 868 131 Kč12 149 Kč
645Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Lom Most – vnitřní výsypka – III etapa09.04.2009658 875 Kč773 749 Kč 726 772 Kč46 977 Kč
662Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Rekultivace Střimické výsypky III.etapa – pěstební péče 2003 - 200522.03.20062 065 438 Kč2 349 871 Kč 2 335 017 Kč14 853 Kč
663Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Rekultivace Lom Most západní svahy05.02.20103 134 364 Kč3 730 765 Kč 3 626 142 Kč104 623 Kč
664Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Rekultivace Lom Most Nový závod05.02.20103 268 772 Kč3 890 110 Kč 3 857 505 Kč32 605 Kč
665Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Rekultivace Lom Most jižní svahy05.02.20105 315 848 Kč6 325 861 Kč 6 325 710 Kč150 Kč
668Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče 2003 - 201112.11.20102 656 946 Kč3 161 767 Kč 3 161 656 Kč111 Kč
671Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Rekultivace Střimické výsypky IV. etapa pěstební péče na r. 2003 - 2005 s výhledem do ukončení rekultivace v r. 200809.04.200913 866 348 Kč16 500 957 Kč 16 500 957 Kč0 Kč
672Palivový kombinát Ústí s.p.Pěstební péče Rekultivace Střimické výsypky V. etapa pěstební péče na r. 2003 - 2005 s výhledem do ukončení rekultivace v r. 200815.04.20097 258 703 Kč8 637 996 Kč 8 621 263 Kč16 733 Kč
711Palivový kombinát Ústí s.p.Zajištění náhradního způsobu čerpání důlních vod na jámě MR 1 dolu Kohinoor09.07.200984 585 511 Kč100 656 921 Kč 100 637 322 Kč19 600 Kč
712Palivový kombinát Ústí s.p.Lom Ležáky - Podzemní těsnící stěna II. etapa, 3.část - dodatečné stavební práce11.03.201123 090 800 Kč27 708 960 Kč 27 708 960 Kč0 Kč
712Palivový kombinát Ústí s.p.Lom Ležáky - Podzemní těsnící stěna II. etapa10.03.2011129 987 640 Kč155 928 982 Kč 155 928 981 Kč1 Kč
718Palivový kombinát Ústí s.p.Čerpání a převod vody k napouštění zbytkové jámy lomu Ležáky17.12.2012185 641 390 Kč203 645 961 Kč 131 245 763 Kč72 400 198 Kč
718Palivový kombinát Ústí s.p.Udržovací čerpání vody k napouštění jezera Most25.10.2013990 000 Kč1 197 900 Kč 1 138 500 Kč59 400 Kč
718Palivový kombinát Ústí s.p.Dokončení projektu hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky19.01.201515 000 000 Kč17 250 000 Kč 17 250 000 Kč0 Kč
751Palivový kombinát Ústí s.p.Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice – sanace skluzů v lokalitě Severní svahy pod ocelárnou a v lokalitě Roudníky-DSP22.12.201112 694 260 Kč15 233 112 Kč 15 233 112 Kč0 Kč
751Palivový kombinát Ústí s.p.Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice – sanace skluzů v lokalitě Severní svahy pod ocelárnou a v lokalitě Roudníky22.12.2011109 197 192 Kč131 036 630 Kč 131 036 630 Kč0 Kč
753Palivový kombinát Ústí s.p.Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR125.01.202281 831 430 Kč99 016 030 Kč 99 016 030 Kč0 Kč
Celkem2 736 053 306 Kč3 243 550 333 Kč3 142 172 458 Kč101 377 874 Kč
Celkový počet projektů45

Projekty PKU v realizaci

IDŽadatelNázev projektuTermín plněníCena bez DPHCena vč. DPHČerpánoZůstatek
838Palivový kombinát Ústí s.p.Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě29.03.20261 445 342 Kč1 748 864 Kč 1 356 236 Kč392 628 Kč
Celkem1 445 342 Kč1 748 864 Kč1 356 236 Kč392 628 Kč
Celkový počet projektů1

Projekty PKU - projekty schválené MK k realizaci bez výběru dodavatele realizace

IDŽadatelNázev projektuČíslo MKZe dnePředpokládaná cena vč. DPH
834Palivový kombinát Ústí s.p.Úprava obvodové komunikace jezera Most52.09.12.2021 5 445 000 Kč
837Palivový kombinát Ústí s.p.Vyhlídka na severním svahu jezera Most53.18.03.2022 3 980 000 Kč
Celkem 9 425 000 Kč
Celkový počet projektů2

Projekty PKU - projekty dosud neprojednávané MK (dle 4. aktualizace Koncepce)

IDŽadatelNázev projektuPředpokládaná cena bez DPH dle 4. aktualizacePředpokládaná cena vč. DPH dle 4. aktualizace
824Palivový kombinát Ústí s.p.Zpřístupnění území jezera Milada - záchytná parkoviště 98 008 000 Kč118 589 680 Kč
825Palivový kombinát Ústí s.p.Jezero Milada - heliport pro IZS 1 320 000 Kč1 597 200 Kč
826Palivový kombinát Ústí s.p.Jezero Milada - dobudování inženýrských sítí 82 522 000 Kč99 851 620 Kč
827Palivový kombinát Ústí s.p.Revitalizace VD Zalužany 108 159 000 Kč130 872 390 Kč
829Palivový kombinát Ústí s.p.Terénní cyklostezky jezero Milada 4 950 000 Kč5 989 500 Kč
830Palivový kombinát Ústí s.p.Dobudování přípojek IS na jižních svazích jezera Most 37 500 000 Kč45 375 000 Kč
831Palivový kombinát Ústí s.p.Liniová výsadba na západních a severních svazích jezera Most 6 400 000 Kč7 744 000 Kč
832Palivový kombinát Ústí s.p.Odstavná plocha na jižních svazích jezera Most 6 000 000 Kč7 260 000 Kč
833Palivový kombinát Ústí s.p.Revitalizace Mračného potoka 52 000 000 Kč62 920 000 Kč
835Palivový kombinát Ústí s.p.Vybudování heliportu na jižních svazích jezera Most 1 500 000 Kč1 815 000 Kč
836Palivový kombinát Ústí s.p.Vybudování přípojek IS v prostoru vrátnice jezera Most 15 000 000 Kč18 150 000 Kč
Celkem 413 359 000 Kč500 164 390 Kč
Celkový počet projektů11

Celkový souhrn - projekty PKU

Projekty PKUPočetCelkem bez DPHCelková investice vč. DPHČerpánoZůstatek
Projekty PKU s ukončenou realizací452 736 053 306 Kč3 243 550 333 Kč3 142 172 458 Kč101 377 874 Kč
Projekty PKU v realizaci11 445 342 Kč1 748 864 Kč1 356 236 Kč392 628 Kč
Projekty PKU - projekty schválené MK k realizaci bez výběru dodavatele realizace27 789 256 Kč9 425 000 Kč0 Kč9 425 000 Kč
Projekty PKU - projekty dosud neprojednávané MK11413 359 000 Kč500 164 390 Kč0 Kč500 164 390 Kč
Celkem593 158 646 904 Kč3 754 888 587 Kč3 143 528 694 Kč611 359 892 Kč

Stav čerpání a disponibilní zůstatek - projekty PKU

Finanční alokace dle 4. aktualizace Koncepce3 191 418 710 Kč
Projekty PKU s ukončenou realizací3 243 550 333 Kč
nedočerpaný zůstatek z projektů s ukončenou realizací101 377 874 Kč
Projekty PKU v realizaci1 748 864 Kč
Celkem čerpáno3 143 921 323 Kč
Zůstatek k dalšímu čerpání47 497 387 Kč
Projekty PKU schválené MK k realizaci9 425 000 Kč
Projekty PKU dosud neprojednávané MK500 164 390 Kč
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom