15Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top

Přehled projektů bývalé Mostecké uhelné (dnes Severní energetická a Vršanská uhelná)

Projekty MUS s ukončenou realizací

IDŽadatelNázev projektuTermín ukončeníCena bez DPHCena vč. DPHČerpánoZůstatek
469Mostecká uhelná a.s.Sanační rekultivační práce30.6.20034 179 434 Kč4 388 471 Kč 4 387 950 Kč521 Kč
470Mostecká uhelná a.s.Dokončení úpravy povrchu výsypky pro stavbu Polygon - Most15.8.2005119 270 050 Kč141 489 100 Kč 141 091 629 Kč397 471 Kč
471Mostecká uhelná a.s.Projekt na ochranu stávající stavby Hipodrom Most – příprava území pro zimní stáje2.8.2005430 126 Kč512 280 Kč 460 665 Kč51 615 Kč
471Mostecká uhelná a.s.Příprava území pro zimní stáje2.8.20056 800 217 Kč8 402 695 Kč 8 143 443 Kč259 252 Kč
472Mostecká uhelná a.s.Hipodrom Most – Příprava území pro parkurovou halu – změny v důsledku nižších kvalitativních parametrů výsypkového podloží18.1.20061 993 630 Kč2 372 420 Kč 2 372 420 Kč0 Kč
472Mostecká uhelná a.s.Příprava území pro parkurovou halu18.1.20068 706 749 Kč10 361 031 Kč 10 361 031 Kč0 Kč
473Mostecká uhelná a.s.Příprava území pro tréninkovou halu1.2.200613 497 172 Kč16 061 669 Kč 16 057 536 Kč4 133 Kč
473Mostecká uhelná a.s.Hipodrom Most – Příprava území pro tréninkovou dráhu – přeložka tréninkové dráhy v důsledku sanace svahu23.1.20061 927 231 Kč2 293 405 Kč 2 293 405 Kč0 Kč
563Důl Kohinoor, a.s.Rekultivace Centrum - Kolumbus, pěstební péče2005 - 200812.1.20092 060 424 Kč2 451 905 Kč 2 451 901 Kč4 Kč
573Mostecká uhelná a.s.Revitalizace území a odstranění průmyslových objektů v areálu bývalé Úpravny Herkules - dodatečné stavební práce16.7.200813 213 758 Kč15 724 372 Kč 15 724 372 Kč0 Kč
573Mostecká uhelná a.s.Revitalizace území a odstranění průmyslových objektů v areálu bývalé Úpravny Herkules12.1.200976 219 199 Kč90 701 483 Kč 90 625 110 Kč76 373 Kč
574Mostecká uhelná a.s.Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno17.1.201241 876 987 Kč49 854 886 Kč 49 672 691 Kč182 195 Kč
574Mostecká uhelná a.s.Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno SO 08 – Utěsnění koryta Srpiny v prostoru uhelné sloje22.12.20095 844 507 Kč6 960 913 Kč 6 960 913 Kč0 Kč
575Mostecká uhelná a.s.Odstranění drážního tělesa bývalé vlečky dolu ČSA v intravilánu obce Horní Jiřetín27.11.20083 894 743 Kč4 634 744 Kč 4 634 744 Kč0 Kč
611Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Obránců míru VI.etapa28.2.201744 250 138 Kč52 750 683 Kč 52 706 191 Kč44 492 Kč
612Mostecká uhelná a.s.Zpevnění a úprava svahů Růžodolské výsypky19.5.201718 648 024 Kč22 236 766 Kč 21 096 800 Kč1 139 966 Kč
623Mostecká uhelná a.s.Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka 7.část - II.etapa25.1.201019 232 568 Kč22 886 756 Kč 22 886 756 Kč0 Kč
627Mostecká uhelná a.s.Přeložka stávajícího vedení 35 kV přes jezero Matylda5.10.200912 571 574 Kč14 960 173 Kč 14 960 172 Kč1 Kč
646Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Slatinické výsypky I. etapa9.4.2009385 076 Kč444 034 Kč 437 780 Kč6 254 Kč
647Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace – Malé Březno – IV část9.1.20061 374 384 Kč1 569 245 Kč 1 515 319 Kč53 926 Kč
648Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Růžodolské výsypky Z a JZ svahy, dokončení náhorní plošiny21.2.20061 194 054 Kč1 419 261 Kč 1 412 088 Kč7 173 Kč
649Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Růžodolské výsypky Z a JZ svahy, 2. část14.2.20061 293 670 Kč1 513 235 Kč 1 474 259 Kč38 976 Kč
650Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Růžodolské výsypky – nad severními svahy14.2.20061 278 060 Kč1 497 560 Kč 1 494 938 Kč2 622 Kč
651Mostecká uhelná a.s.Pětební péče Rekultivační park Velebudice Jižní svahy13.5.20081 585 349 Kč1 874 896 Kč 1 830 707 Kč44 189 Kč
652Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivační park Velebudice – A 401/3 (sad. Úpravy + biologie)3.12.20071 682 397 Kč1 929 001 Kč 1 914 251 Kč14 750 Kč
653Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 5.část28.6.200593 918 Kč110 116 Kč 100 956 Kč9 160 Kč
654Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 6. část28.6.2005251 174 Kč297 943 Kč 295 658 Kč2 285 Kč
655Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 7. část14.2.20081 764 067 Kč2 067 480 Kč 2 067 477 Kč3 Kč
656Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Růžodolská výsypka u zakládání – pěstební péče 2003 – 20089.4.2009793 093 Kč943 784 Kč 943 430 Kč354 Kč
657Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče OM – nad nádrží Chemopetrolu – pěstební péče 2003 - 200625.1.20071 568 380 Kč1 866 372 Kč 1 866 368 Kč4 Kč
658Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Růžodolská výsypka u Kohinooru – pěstební péče 2003 – 200614.2.20084 142 335 Kč4 911 085 Kč 4 793 275 Kč117 810 Kč
659Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivační park Velebudice Srpina 4.část, krajinotvorba31.3.20081 898 166 Kč2 231 326 Kč 2 169 924 Kč61 402 Kč
660Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultiva Hornojiřetínské výsypky – zalesnění políček25.1.20072 156 886 Kč2 460 635 Kč 2 448 729 Kč11 906 Kč
661Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Růžodolské výsypky Z a JZ svahy, náhorní plošina21.2.2006917 383 Kč1 059 029 Kč 1 055 202 Kč3 827 Kč
666Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivační park Velebudice - A 401/4 RTÚ, biologie - II.etapa31.12.20073 455 552 Kč4 112 107 Kč 4 063 386 Kč48 721 Kč
667Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Růžodolské výsypky - u letiště, biologie - pěstební péče 2003 - 20102.3.20114 464 539 Kč5 314 029 Kč 5 314 028 Kč1 Kč
669Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Růžodolské výsypky - u Mariánských Radčic, biologie - pěstební péče 2003 - 20102.3.20114 497 902 Kč5 354 545 Kč 5 354 544 Kč1 Kč
670Mostecká uhelná a.s.Pěstební péče Rekultivace Růžodolské výsypky - u Pluta, biologie - pěstební péče 2003 - 201012.4.20113 149 092 Kč3 748 890 Kč 3 748 888 Kč2 Kč
677Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Centrum – Dolní Jiřetín – 1. etapa30.11.20135 955 063 Kč7 146 394 Kč 7 146 394 Kč0 Kč
706Mostecká uhelná a.s.Rekultivace a sanace dolu Nejedlý27.2.20135 890 264 Kč7 017 075 Kč 7 017 075 Kč0 Kč
707Mostecká uhelná a.s.Naučný oddychový park Slatinice25.1.201227 578 758 Kč32 942 240 Kč 32 942 237 Kč3 Kč
710StrupčiceŘešení mimořádného stavu hydrologických poměrů v povodí Srpiny8.4.20093 091 268 Kč3 678 609 Kč 3 678 609 Kč0 Kč
746Mostecká uhelná a.s.ČSA - OKOLÍ ARBORETA 2. část (PŘÍKOP E)8.11.20162 499 712 Kč3 024 652 Kč 3 024 652 Kč0 Kč
Celkem477 577 073 Kč567 577 295 Kč564 997 903 Kč2 579 392 Kč
Celkový počet projektů43

Projekty MUS v realizaci

IDŽadatelNázev projektuTermín plněníCena bez DPHCena vč. DPHČerpánoZůstatek
407Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Vršany V. etapa30.11.201868 402 825 Kč81 661 507 Kč 78 294 005 Kč3 367 502 Kč
411Mostecká uhelná a.s.Rekultivace DJŠ 12. Část30.11.201858 443 602 Kč69 684 247 Kč 68 234 547 Kč1 449 700 Kč
433Mostecká uhelná a.s.Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA12.6.202864 692 646 Kč78 278 102 Kč 30 522 279 Kč47 755 823 Kč
434Mostecká uhelná a.s.Úprava přeložky Vesnického potoka1.8.202234 236 006 Kč41 411 574 Kč 34 194 015 Kč7 217 559 Kč
434Mostecká uhelná a.s.Úprava přeložky Vesnického potoka - dodatečné stavební práce30.5.20174 402 240 Kč5 326 711 Kč 5 143 023 Kč183 688 Kč
443Mostecká uhelná a.s.Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie30.4.202518 173 452 Kč21 985 722 Kč 12 846 697 Kč9 139 025 Kč
444Mostecká uhelná a.s.Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část31.1.202043 899 199 Kč53 096 217 Kč 28 454 543 Kč24 641 674 Kč
444Mostecká uhelná a.s.Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA - I.část1.10.2022492 319 636 Kč592 203 977 Kč 539 792 484 Kč52 411 493 Kč
610Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Vršany IV.etapa31.12.201751 700 078 Kč61 644 523 Kč 58 927 593 Kč2 716 930 Kč
624Mostecká uhelná a.s.Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka 11.část31.12.201852 530 467 Kč62 698 202 Kč 60 306 418 Kč2 391 784 Kč
624Mostecká uhelná a.s.Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 11. část – Oplocení lesnických výsadeb31.8.2018170 574 Kč206 395 Kč 165 577 Kč40 818 Kč
625Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Růžodolské výsypky u letiště III.etapa31.12.201839 511 828 Kč47 420 471 Kč 40 335 704 Kč7 084 767 Kč
626Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Vršany II.etapa 2.část (trafostanice)31.12.201846 569 239 Kč55 569 776 Kč 51 855 555 Kč3 714 221 Kč
673Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Obránců míru IV.etapa 2.část31.12.202037 924 038 Kč45 621 374 Kč 34 052 524 Kč11 568 850 Kč
674Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Obránců míru V.etapa31.12.201853 815 479 Kč64 368 013 Kč 57 366 102 Kč7 001 911 Kč
675Mostecká uhelná a.s.Obránci míru VII.etapa31.12.201892 107 364 Kč109 931 814 Kč 101 075 293 Kč8 856 521 Kč
676Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Obránců míru VIII.etapa31.12.201885 920 237 Kč102 508 385 Kč 96 648 567 Kč5 859 818 Kč
748Mostecká uhelná a.s.Rekultivace OM VIII. etapa – zbytkové plochy (bývalé kolejiště)31.12.20222 789 087 Kč3 374 796 Kč 2 988 077 Kč386 719 Kč
755Mostecká uhelná a.s.Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky1.1.20184 787 880 Kč5 793 335 Kč 5 071 596 Kč721 739 Kč
Celkem1 252 395 877 Kč1 502 785 141 Kč1 306 274 599 Kč196 510 542 Kč
Celkový počet projektů19

Projekty MUS - projekty schválené MK k realizaci bez výběru dodavatele realizace

IDŽadatelNázev projektuČíslo MKZe dnePředpokládaná cena bez DPH dle 3. aktualizacePředpokládaná cena vč. DPH dle 3. aktualizace
409Mostecká uhelná a.s.Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka - západní svahy (14. část)42.23.5.2013 39 656 422 Kč47 984 271 Kč
414Mostecká uhelná a.s.Rekultivace ČSA - vnitřní výsypka III. etapa45.11.2.2016 27 196 093 Kč32 907 273 Kč
424Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru25.16.10.2006 257 044 394 Kč311 023 717 Kč
426Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Mračného potoka25.16.10.2006 110 802 000 Kč134 070 420 Kč
432Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV (dále PKP IV)29.25.6.2007 149 912 325 Kč181 393 913 Kč
477Mostecká uhelná a.s.Revitalizace řeky Bíliny od Chánova po jez Jiřetín29.25.6.2007 182 179 000 Kč220 436 590 Kč
Celkem 766 790 234 Kč927 816 183 Kč
Celkový počet projektů6
Z toho prioritní projekty - celkem 434 698 909 Kč525 985 680 Kč
Z toho prioritní projekty - počet4
Vysvětlivka k barevnému značení:
Prioritní projekty dle usnesení vlády č. 546/2016

Projekty MUS - projekty neschválené MK - priorita 1/2

IDŽadatelNázev projektuPrioritaPředpokládaná cena bez DPH dle 3. aktualizacePředpokládaná cena vč. DPH dle 3. aktualizace
404Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Vršany - VIII. etapa - vnitřní výsypka2 25 000 000 Kč30 250 000 Kč
410Mostecká uhelná a.s.Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka 13. část2 45 000 000 Kč54 450 000 Kč
412Mostecká uhelná a.s.Rekultivace ČSA - vnitřní výsypka V. etapa2 166 314 000 Kč201 239 940 Kč
413Mostecká uhelná a.s.Rekultivace ČSA - vnitřní výsypka IV. etapa2 71 831 542 Kč86 916 166 Kč
415Mostecká uhelná a.s.Revitalizace bývalého koryta řeky Bíliny2 9 421 488 Kč11 400 000 Kč
422Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Šramnického potoka2 213 223 141 Kč258 000 001 Kč
423Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Černického potoka2 104 132 231 Kč126 000 000 Kč
425Mostecká uhelná a.s.Revitalizace propojení bočního přelivu VD Újezd a nové retence ČS A12 48 000 000 Kč58 080 000 Kč
564Mostecká uhelná a.s.Revitalizace obtokového koryta Bílého potoka2 64 462 810 Kč78 000 000 Kč
747Mostecká uhelná a.s.OM VII. etapa - zbytkové plochy2 60 500 000 Kč73 205 000 Kč
749Mostecká uhelná a.s.OM IX. Etapa2 223 469 000 Kč270 397 490 Kč
750Mostecká uhelná a.s.ČSA - plocha Albrechtice2 29 271 000 Kč35 417 910 Kč
Celkem 1 060 625 212 Kč1 283 356 507 Kč
Celkový počet projektů12
Z toho prioritní projekty - celkem 361 240 000 Kč437 100 400 Kč
Z toho prioritní projekty - počet4
Vysvětlivka k barevnému značení:
Prioritní projekty dle usnesení vlády č. 546/2016

Projekty MUS - projekty neschválené MK - priorita 3

IDŽadatelNázev projektuPrioritaPředpokládaná cena bez DPH dle 3. aktualizacePředpokládaná cena vč. DPH dle 3. aktualizace
416Mostecká uhelná a.s.Revitalizace záchytného příkopu Albrechtice3 75 371 901 Kč91 200 000 Kč
419Mostecká uhelná a.s.Revitalizace záchytného příkopu Jezerka3 20 826 446 Kč25 200 000 Kč
420Mostecká uhelná a.s.Revitalizace záchytného příkopu Jiřetín3 35 702 479 Kč43 200 000 Kč
421Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Černého potoka3 25 289 256 Kč30 600 000 Kč
427Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Divokého potoka3 5 454 545 Kč6 599 999 Kč
428Mostecká uhelná a.s.Revitalizace odtoku vodního díla Hamr3 10 115 702 Kč12 239 999 Kč
429Mostecká uhelná a.s.Revitalizace odlehčovacího koryta Bílého potoka3 15 371 901 Kč18 600 000 Kč
430Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Panenského potoka3 2 776 860 Kč3 360 001 Kč
431Mostecká uhelná a.s.Revitalizace Zálužského potoka3 3 173 554 Kč3 840 000 Kč
Celkem 194 082 644 Kč234 839 999 Kč
Celkový počet projektů9
Z toho prioritní projekty - celkem 0 Kč0 Kč
Z toho prioritní projekty - počet0
Vysvětlivka k barevnému značení:
Prioritní projekty dle usnesení vlády č. 546/2016

Projekty MUS - projekty vyřazené při 3. aktualizaci

IDŽadatelNázev projektuPrioritaDůvod vyřazeníPředpokládaná cena bez DPH dle 3. aktualizacePředpokládaná cena vč. DPH dle 3. aktualizace
405Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Vršany - VII. etapa - vnitřní výsypka2Projekt realizován z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce. 178 512 397 Kč216 000 000 Kč
406Mostecká uhelná a.s.Rekultivace Vršany - VI. etapa - vnitřní výsypka2Projekt realizován z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce. 176 969 352 Kč214 132 916 Kč
408Mostecká uhelná a.s.Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka 15. část2Projekt je připravován k realizaci z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce. 114 545 455 Kč138 600 001 Kč
Celkem 470 027 204 Kč568 732 917 Kč
Celkový počet projektů3
Z toho prioritní projekty - celkem 0 Kč0 Kč
Z toho prioritní projekty - počet0
Vysvětlivka k barevnému značení:
Prioritní projekty dle usnesení vlády č. 546/2016

Celkový souhrn - projekty MUS

Projekty MUSPočetCelkem bez DPHCelková investice vč. DPHČerpánoZůstatek
Projekty MUS s ukončenou realizací43477 577 073 Kč567 577 295 Kč564 997 903 Kč2 579 392 Kč
Projekty MUS v realizaci191 252 395 877 Kč1 502 785 141 Kč1 306 274 599 Kč196 510 542 Kč
Projekty MUS - projekty schválené MK k realizaci bez výběru dodavatele realizace6766 790 234 Kč927 816 183 Kč0 Kč927 816 183 Kč
Projekty MUS - projekty neschválené MK - priorita 1/2121 060 625 212 Kč1 283 356 507 Kč0 Kč1 283 356 507 Kč
Projekty MUS - projekty neschválené MK - priorita 39194 082 644 Kč234 839 999 Kč0 Kč234 839 999 Kč
Projekty MUS - projekty vyřazené při 3. aktualizaci3470 027 204 Kč568 732 917 Kč0 Kč568 732 917 Kč
Celkem924 221 498 244 Kč5 085 108 042 Kč1 871 272 502 Kč3 213 835 540 Kč

Stav čerpání a disponibilní zůstatek - projekty MUS

Finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce a UV č. 625/20173 049 795 901 Kč
Projekty MUS s ukončenou realizací567 577 295 Kč
nedočerpaný zůstatek z projektů s ukončenou realizací2 579 392 Kč
Projekty MUS v realizaci1 502 785 141 Kč
Celkem čerpáno2 067 783 044 Kč
Zůstatek k dalšímu čerpání982 012 857 Kč
Projekty MUS schválené MK k realizaci s prioritou dle UV 546/2016525 985 680 Kč
Projekty MUS neschválené MK s prioritou dle UV 546/2016437 100 400 Kč
Projekty MUS schválené MK ostatní (bez priority dle UV 546/2016)401 830 503 Kč
Projekty MUS neschválené MK ostatní (bez priority dle UV 546/2016)1 081 096 106 Kč
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR.
Stránky jsou optimalizovány pro zobrazení v prohlížeči MS Internet Explorer verze 7.
logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom