18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top

Pasportizace dokončených projektů bývalé Mostecké uhelné (dnes Severní energetická a Vršanská uhelná)

Zájmové území Severní energetické, a.s., a Vršanské uhelné, a.s., zahrnuje území bývalé Mostecké uhelné společnosti, a.s. Ta vznikla ke dni 1.11.1993 sloučením tří státních hnědouhelných podniků – Doly a úpravny Komořany, s.p., Doly Ležáky Most, s.p., a Doly Hlubina Litvínov – Záluží, s.p. Tímto byly do společnosti začleněny čtyři povrchové doly – důl ČSA, důl Jan Šverma, důl Hrabák a důl Ležáky, dva hlubinné doly – Kohinoor a Centrum, dvě úpravny uhlí – Komořany a Herkules a související dopravní, energetická a technická zařízení. Důl Ležáky a důl Kohinoor byly však v roce 2004 na základě vyhlášení útlumu státem převedeny na Palivový kombinát Ústí, s.p., který zajišťuje i jejich zahlazení.

Severní energetická, a.s., v současné době spravuje těžební lokalitu lomu Československá armáda (ČSA). Ta kromě lomu ČSA a jeho vnitřní výsypky zahrnuje vnější výsypky Kopistská, Hornojiřetínská a Růžodolská, a vnitřní výsypku Obránců míru.

Vršanská uhelná, a.s., v současné době spravuje dnes již propojené těžební lokality bývalého lomu Jan Šverma a činného lomu Vršany. Zájmové území kromě obou lomů a jejich vnitřních výsypek zahrnuje vnější výsypky Velebudická, Čepirožská, Slatinická a Malé Březno, a vnitřní výsypku Vrbenský.

V souladu s usneseními vlády č. 50 a 272 z roku 2002 byly z programu 18 ekomiliard realizovány jak rekultivační, tak revitalizační akce. Nicméně usnesením č. 403 z roku 2019 rozhodla česká vláda o tom, že finanční prostředky se nadále budou využívat jen na projekty zajišťující revitalizaci a resocializaci dotčených území. V současné době proto už jen dobíhá financování rekultivačních akcí schválených a zahájených před rokem 2019, ale nové rekultivační akce již být financovány nemohou, přípustné jsou pouze revitalizační akce.

logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom