18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
229
Identifikační číslo:229
Název projektuCyklostezka Vyklická cesta
Termín zahájení stavby30. 6. 2010
Termín ukončení stavby19. 11. 2010
ŽadatelChabařovice
Schválení žádosti38. jednání meziresortní komise dne 25. 2. 2010
ProjektantEMSTAV s. r. o.
ZhotovitelSeveročeská stavební Kláštěrec, a. s.
SupervizorAZ Consult, spol. s r. o.
Celkové náklady stavby2 364 996 Kč
Popis stavby
Vyklická cesta v minulosti sloužila jako přístupová komunikace z Chabařovic na nádraží ČSD Chabařovice. Po přeložce trati a zrušení nádraží byla používána pouze jako polní cesta. Lipové stromořadí zůstalo neudržováno. Účelem stavby bylo obnovit lipové stromořadí a bývalou polní cestu přeměnit na cestu pro pěší a cyklostezku spojující Chabařovice s nově vzniklým jezerem Milada. Cyklostezka je v šíři 3 m a celkové délce 950 metrů. Povrch je z asfaltobetonu ABS II tl. 40 mm položeného na urovnanou a zhutněnou původní komunikaci a vyrovnávací vrstvu z recyklátu tl. 50 mm. Revitalizace lipové aleje spočívala jednak v průklestu či určených stromů, jednak v odstranění výmlatů a náletových křovin.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom