18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
721
Identifikační číslo:721
Název projektuMost – Sportovní ulice – sesuv
Termín zahájení stavby13. 7. 2010
Termín ukončení stavby3. 5. 2011
ŽadatelMost
Schválení žádosti38. jednání meziresortní komise dne 25. 2. 2010
ProjektantBáňské projekty Teplice, a. s.
ZhotovitelMetrostav a. s.
SupervizorALONG, spol. s r. o.
Celkové náklady stavby25 776 098 Kč
Popis stavby
Lokalita se nachází v Mostě severně od křižovatky ulice Žatecké s ulicí Sportovní. Území představuje antropogenní zemní násypové těleso báňsky ukládané (nehutněné) – výsypka bývalého povrchového lomu Hrabák. Výsypka je stáří více jak 35 let a ve smyslu standardních revírních poznatků se tedy jedná o již vysoký stupeň konsolidace. V roce 2009 se v silnici stoupající svahem výsypky objevily trhliny. Sesuvem byly ohroženy jednak objekty nad svahem, tedy řada rodinných domů v ulicích Průběžná a Sportovní, jednak stavby pod ním. Proto byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a zahájen monitoring svahu. Na základě získaných výsledků byl zpracován projekt sanace. Systém sanace svahu zahrnoval několik konstrukčních opatření, především instalaci železobetonových vrtaných pilotů (přetínající smykovou plochu sesuvu a současně podporují opěrnou konstrukci), tahových mikropilotů s hlavami kotvenými v opěrné konstrukci a vybudování železobetonové opěrné zdi včetně odvodňovacích prvků. Nejprve byly realizovány ŽLB vrtané piloty průměru 820 mm a délky 9 m, v distribuci po 1,5 m a to ve dvou řadách. Po realizaci pilot byly provedeny mikropiloty. Jednalo se o standardní ocelové trubkové mikropiloty profilu 108/16, celkové délky 13 m, s délkou kořene 6 m, v distribuci po 1,5 m. MP jsou ukloněny svisle pod úhlem 45°. Nová ŽLB úhlová opěrná zeď s ŽLB římsou zajišťuje balastní násypové těleso (prvek sanace sesuvu).
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom