18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
691
Identifikační číslo:691
Název projektuCyklostezka napříč Litvínovem
Termín zahájení stavby23. 11. 2010
Termín ukončení stavby31. 5. 2012
ŽadatelLitvínov
Schválení žádosti23. jednání meziresortní komise dne 4. 4. 2006
ProjektantMiloslav Kovač
ZhotovitelALLKON s. r. o.
SupervizorENIMA PRO, a. s.
Celkové náklady stavby17 958 788 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 27. 2. 2012 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 31. 5. 2012.
Popis stavby
Cílem stavby bylo vybudování cyklistických tras místního významu po stávajících komunikacích, přístupových cestách či chodnících. Provedenými úpravami se zkvalitnil povrch stávajících cest nejen pro cyklisty a pěší, ale umožnilo se využívání stezky i pro skupinu občanů s omezenými pohybovými schopnostmi. Stezka je vedena v převážné míře mimo silnice a mimo zastavěná území a je rozdělena na 5 úseků A, B, C, D, E, přičemž úsek A je jako hlavní a ostatní úseky se na něj napojují. Mimo komunikace s automobilovou dopravou je trasa vedena po samostatných stezkách s obousměrným provozem společně s chodci. Šířky jednotlivých úseků se pohybují od 2 m do 3 m. Příčné sklony jsou dle sklonů původního terénu, ale minimálně 2 %. Jelikož se jedná spíše o mírně zvlněné území, nejsou zde příliš velké podélné sklony. Větší podélné sklony jsou omezeny jejich délkou. Projekt komunikace byl řešen tak, aby vyhovoval minimálním sklonovým poměrům potřebných k odvodnění a respektoval co nejvíce stávající terén. Trasa A vede z Janova přes centrum města – náměstí Míru, Koldům až do obce Lom u Mostu. Trasa je dlouhá celkem 7,23252 km. Trasa B vede z Janova do obce Horní Jiřetín a je dlouhá 1,8856 km. Trasa C vede podél centra Litvínova a napojuje se na trasu A a D. Trasa C je dlouhá 1,02619 km. Trasa D se na začátku staničení napojuje na trasu C a vede do obce Louka u Litvínova. Trasa D je dlouhá 1,13327 km. Trasa E se napojuje na začátku staničení na trasu A a vede pod hotelem Koldům do obce Lom u Mostu podél rekreační oblasti Oprám. Trasa E je dlouhá 0,51255 km. Trasa A začíná v Janově v ul. Loupnická, odkud vede po chodníku ke garážím pod pekárnou JAPEK, kde se napojí na Mlýnskou ulici v Hamru a pokračuje ul. Sklářskou a Jandečkovou až na nově vybudovaného parkoviště u rekreační plochy Nové Záluží. Pokračuje za vodním dílem Nová Voda podél přívodního koryta z Bílého potoka přes zahrádkářskou osadu až ke křížení komunikace č. II/271 (ul. U Bílého sloupu). Stezka dále pokračuje po chodnících do parku a po chodnících až ke komunikaci č. III/2564 (ul. Valdštejnská). Po jejím křížení je stezka vedena přes náměstí Míru a pěší zónu až k parku Voigtovy sady. Odtud po křížení komunikace č. III/0138 (ul. Smetanova) vede kolem sběrnému dvoru na parkoviště v Žižkově ulici, na kterou se napojí u tramvajové zastávky. Stezka podél tramvajového pásu pokračuje po křížení silnice (ul. S. K. Neumana) dále ul. Vrchlického, kde kopíruje Radčický potok až po „areál“ garáží u Koldomu. Odtud je svedena před Koldomem na komunikaci č. III/0138 (ul. Podkrušnohorská), po které vede až do Lomu u Litvínova, kde trasa končí. Trasa B se napojuje na trasu A v Janově u garáží pod pekárnou JAPEK, kde je zároveň vytvořeno odpočívadlo. Z tohoto místa vede stezka kolem garáží a poté ul. Janovská až na křižovatku ulic Podkrušnohorská a Křižatecká, odkud pokračuje po komunikaci č. III/0133 (ul. Podkrušnohorská) až do Horního Jiřetína. Trasa C začíná na křižovatce ulice vedoucí ke sběrnému dvoru a Vinohradské ulice. Po Vinohradské ulici je vedena až ke křižovatce s Jiráskovou ulicí, kterou kopíruje až na křižovatku „Lomská“ č. I/27, a dále kopíruje ul. S. K. Neumana až ke křižovatce ulic Žižkova a Vrchlického, kde se opět napojuje na trasu A. Trasa D se napojuje na trasu C na křižovatce ulic Jiráskova a Vinohradská a touto ulicí dále pokračuje až na křižovatku s Tržní ulicí, komunikace č. III/2564, po které vede až do Louky u Litvínova. Trasa E trasa začíná v „areálu“ garáží u Koldomu a vede podél garáží, tenisových kurtů a kolem vodní plochy „Oprám“ do obce Lom u Mostu.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom