18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
628
Identifikační číslo:628
Název projektuRekonstrukce ochranného zeleného pásu pro Strupčice
Termín zahájení stavby29. 4. 2009
Termín ukončení stavby12. 12. 2012
ŽadatelStrupčice
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantVýzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
ZhotovitelZKZ Chomutov s. r. o.
SupervizorVýzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
Celkové náklady stavby4 114 061 Kč
Popis stavby
Předmětem stavby byla rekonstrukce ochranného zeleného pásu pro Strupčice. Zelený pás byl v minulosti založen jako ochrana obce Strupčice před negativními vlivy těžební činnosti lomu Vršany a J. Šverma, zejména před hlukem a prašností. V důsledku nedostatečné pěstební péče však došlo ke značnému úhynu výsadeb lesních sazenic. Na vhodných místech byla proto provedena výsadba lesních sazenic do stávající zeleně tak, aby vznikl kompaktní pás zeleně, který zajistí dostatečné odclonění dobývacího pole lomu od obce Strupčice. Vysazovány byly poloodrostky (50 – 80 cm) a odrostky (121 – 250 cm) sazenic, aby došlo co nejdříve k zapojení výsadeb do okolní zeleně. Po výsadbě byla prováděna tříletá pěstební péče zahrnující vyžínání ve skupinkách odrostků, zálivku, přihnojení a obnovení poškozených kůlů a znovuvyvázání. Území bylo rozčleněno do dvou částí. První se týkala výsadby či doplnění liniové zeleně podél stávajících cest (polní, plánovaná cyklostezka), která slouží především jako ochranný zelený pás před nepříznivými vlivy blízké těžební činnost lomu Vršany. Druhou akcí bylo napojení ochranných zelených pásů na stávající zeleň a tím rozšíření již existujícího lokálního biocentra. Zelený pás může sloužit jako liniový prvek územního systému ekologické stability, propojující rekultivace na vnitřní výsypce lomu Vršany a stávající biocentra západně od obce Strupčice.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom