18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
255
Identifikační číslo:255
Název projektuPříprava území pro volný čas Havraň
Termín zahájení stavby17. 4. 2018
Termín ukončení stavby26. 6. 2019
ŽadatelHavraň
Schválení žádosti45. jednání meziresortní komise dne 11. 2. 2016
ProjektantIng. Václav Veverka
ZhotovitelPETROM STAVBY a.s.
SupervizorR - PRINCIP Most s.r.o.
Celkové náklady stavby2 487 050 Kč
Popis stavby
Stavba obsahuje dvě části: dětské hřiště a dopravu v klidu. Pozemek určený k výstavbě dětského hřiště je „složený“ ze dvou parcel – jedna ostatní plocha, s využitím manipulační plocha (navazující přímo na objekt mateřské školy, penzionu pro důchodce, obchodu a silnice II/251 – příjezd na pozemek a druhé, rovněž ostatní plochy, využívané jako sportoviště a rekreační plocha – součástí je fotbalové hřiště. Na rozhraní zmíněných parcel je torzo bývalého hřiště na odbíjenou, dnes již patrné pouze terénní nerovností. Nově vytvořený prostor hřiště bude tvořen plochou o velikosti 29,0 m x 16,0 m pro víceúčelové hřiště s povrchem z umělé trávy s obrubníky a plochou s herními prvky pro menší děti s měkčenou zpevněnou plochou na bázi pryžového granulátu. Součástí areálu budou upravené a zpevněné plochy s drenážním systémem. Víceúčelové hřiště bude po obvodu oploceno poplastovaným pletivem, uchyceným na ocelových sloupcích. Hlavním účelem dopravy v klidu je zajistit zpevněný příjezd a potažmo i přístup k navrženému hřišti, umožnit vozidlům zaparkovat (rovněž na zpevněné ploše), a to jak u hřiště multifunkčního, tak u hřiště na fotbal a také dojde k vylepšení ploch (i s možností parkování) přímo u penzionu pro důchodce. Komunikace je v šíři pro obousměrný provoz – od posledního místa pro parkování jednopruhová, v konci potom jako úvraťová otočka. Šíře je 4,5 m mezi obrubami, v místech, kde navazují kolmá stání pak je rozšíření na 5 m (u fotbalového hřiště) jinak 4,5 m rovněž – u penzionu pro důchodce (malá intenzita využití). Jednopruhové uspořádání je v šíři 3 m, s rozšířením v oblouku a otočce. Konstrukce komunikace – ACO 11 tl. 5 cm, ACL 16 tl. 7 cm, ŠD 0-32, tl. 25 cm. Parkovací plochy jsou v úrovni nivelety jízdního pásu, z betonové dlažby. Navazují přímo na jízdní pás, oddělení je vsazenou obrubou (na výšku). Konstrukce parkovacích ploch – betonová dlažba tl. 8 cm, lože tl. 4 cm, ochranná a podkladní vrstva – ŠD 0-32, tl. 25 cm. Chodníky doplňují plochy pro nástup např. k rampě u penzionu. Konstrukce chodníků a ploch pro pěší bude z betonové dlažby tl. 6 cm, zesílené na 8 cm v místě křížení sjezdu, apod. lože tl. 3 cm z drti, podklad a ochranná vrstva opět sloučeny v jednu, v tl. dle místa a sklonu – min. 20 cm, lépe 25 cm. Lemování zpevněných ploch bude obrubou tl. 15 cm do lože B 12,5, výška obruby dle místa – od 2 cm do 10 cm.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom