18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
194
Identifikační číslo:194
Název projektuSanace, revitalizace a rekonstrukce porostu
Termín zahájení stavby4. 1. 2016
Termín ukončení stavby21. 12. 2017
ŽadatelProboštov
Schválení žádosti41. jednání meziresortní komise dne 22. 6. 2011
ProjektantIng. Ivana Větrovcová
ZhotovitelRekultivační výstavba Most a.s.
Supervizor4G Consite s.r.o.
Celkové náklady stavby4 692 886 Kč
Popis stavby
Stavba má sloužit rekreační činnosti k poznávání přírody a vývoje krajiny postižené těžbou kolem obce Proboštov. Ústředním motivem celého řešení je vyhlídka z horní louky na Proboštov, Teplice a České Středohoří. Tato vyhlídka na hraně horní louky vede pohled návštěvníka přes zatravněný svah dvěma směry oddělenými stávajícím starým dubem v patě svahu a navrženými třemi pyramidálními duby na spodní louce. Oba výhledy jsou orámované na svahu stávajícími porosty stromů a na dolní louce navrženými stromy. K identifikaci vyhlídky při zpětném pohledu jsou na horní louku umístěny tři pyramidální topoly, které přerostou okolní porosty stromů a budou simulovat rozhlednu. V okrajovém travnatém lemu při jižní a západní patě svahů s porosty stromů vede cyklostezka. V severní části probíhá napříč přirozeným bylinným porostem a stáčí se na cestu procházející porostem stromů lesního charakteru. Pro vytvoření vyhlídky a vybudování cyklostezky bylo provedeno plošné odstranění dřevin i s kořeny. Nejhodnotnější stromy byly ponechány. Terénní úpravy spočívaly v částečném odtěžení a urovnání hromad navezeného inertního materiálu. Odtěžený materiál bude uložen do násypu nového svahu v průhledu v jižní části řešeného území směrem k louce mezi zástavbou. Na srovnaný terén byla dovezena zúrodnitelná zemina v průměrné tloušťce 0,1 m před vybudováním cyklostezky. Výsadby nových dřevin zahrnovaly 95 stromů a 1 600 keřů. Na upravených plochách byl založen luční trávník. U vjezdu na cyklostezku, u parkoviště a pod upraveným svahem byly rozmístěny dřevěné pevně zabudované tabule s informací o projektu, o vývoji území a okolní přírodě. Cyklostezka je v šíři 2,5 m a celkové délce 575 m. Je určena pro obousměrný provoz. Trasa tvoří okruh oválného tvaru. Dále bylo vybudováno parkoviště, které je určeno k odstavování vozidel návštěvníků cyklostezky. Plocha je 6,50 x 12,0 m. Postačí pro odstavení 4 vozidel vedle sebe na kolmých stáních. Zpevnění vrstvou štěrku tl.250 mm, okraje opatřeny zemními krajnicemi obdobně jako u cyklostezky.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom