18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
165
Identifikační číslo:165
Název projektuCyklostezka č. 3080 Březno - Droužkovice - hranice katastru
Termín zahájení stavby3. 11. 2009
Termín ukončení stavby29. 6. 2011
ŽadatelBřezno
Schválení žádosti34. jednání meziresortní komise dne 6. 10. 2008
ProjektantIng. Petr Urban
ZhotovitelISTAR s. r. o.
SupervizorBau-Geo s. r. o.
Celkové náklady stavby7 509 357 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 15. 12. 2010 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 29. 6. 2011.
Popis stavby
Cílem stavby bylo zajištění bezpečnosti cyklistů odkloněním cyklotrasy č. 3080, která vedla v katastru obce Březno po silnici II/568. Nová trasa cyklostezky vede z ulice Zahradní, odkud pokračuje po tehdejší lesní cestě vedoucí roklí s pískovcovými útvary, dále vyúsťuje na pole a je vedena po okraji rokle a pak napříč polem ke konci Střezovské rokle, kde se napojuje zpět na silnici II/568 na hranici katastru s obcí Droužkovice. Cyklostezka je provedena jako lehká živičná vozovka pro smíšený provoz pěších a cyklistů v šířce 2,5 m s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. V místech, kde cyklostezka kříží trasu zemědělské techniky, je vybudován přejezd pro zemědělskou techniku se zesílenou vozovkou. Odvodnění je v podstatné části trasy provedeno vyspádováním do přilehlého terénu kombinací podélného a příčného sklonu. Pouze na začátku cyklostezky, kde je vyšší podélný sklon, byly osazeny betonové příkopové žlaby do betonového lože. Pro zabránění pojezdy cyklostezky motorovými vozidly byla cyklostezka na začátku a na konci vybavena sklápěcími uzamykatelnými sloupky. Přechod Střezovské rokle byl realizován v km 1,47018 mimo její ochranné pásmo zemním tělesem s propustkem ze dvou ocelových trub. Propustek slouží jak pro průtok dešťových vod, tak pro průchod drobných savců a obojživelníků. Cyklostezka byla doplněna dvěma odpočívkami.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom