18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:709
Název projektuLikvidace splaškových vod obce Roudníky
Termín zahájení stavby17. 7. 2007
Termín ukončení stavby11. 3. 2008
ŽadatelÚstecký kraj
Schválení žádosti19. jednání meziresortní komise dne 9. 6. 2005
ProjektantBáňské projekty Teplice, a. s.
ZhotovitelREKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o.
SupervizorGSP, s. r. o.
Celkové náklady stavby21 337 708 Kč
Popis stavby
Stavba řešila oddělení splaškových vod v obci Roudníky od vod dešťových a jejich čerpání na ČOV Modlany. Do té doby byla v obci jednotná kanalizace, která byla zaústěna na čtyřech místech do koryta Modlanského potoka. Nová síť splaškové kanalizace je tvořena kanalizačními řady z potrubí PVC DN 250. Splašková kanalizace je tvořena řady A, B a C, do kterých jsou zaústěny řady A-1, A-2, A-2-1, A-3, A-3-1, A-3-2, A-4, C-1, C-2, C-2-1. Řady splaškové kanalizace jsou zaústěny do čerpací šachty, ze které jsou splašky čerpány ponorným čerpadlem na ČOV Modlany. Čerpací šachta je osazena dvěma ponornými čerpadly, z nichž jedno je provozní a druhé záložní. Výtlačný řad splaškové kanalizace je z potrubí PE 100 DN 80 délky 1 670,39 m. Na výtlačném řadu jsou čtyři proplachovací soupravy s uzávěry.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom