18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:692
Název projektuRevitalizace prostoru ul. Ruských zajatců
Termín zahájení stavby8. 2. 2008
Termín ukončení stavby26. 5. 2009
ŽadatelLouka u Litvínova
Schválení žádosti23. jednání meziresortní komise dne 4. 4. 2006
ProjektantSPD Litvínov, s. r. o.
ZhotovitelMETALL QUATRO spol. s r. o.
SupervizorBáňské projekty Teplice, a. s.
Celkové náklady stavby18 817 792 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 2. 12. 2008 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 26. 5. 2009.
Popis stavby
Předmětem stavby bylo odvodnění terénu a rekonstrukce zpevněných ploch v obytné zóně ul. Ruských zajatců v Louce u Litvínova. Stavební pozemek sestával ze tří částí – dvůr A v jižní části, dvůr B v severní části a hřiště ve východní části. Dvory byly propojeny pouze udusanou cestou. V rámci revitalizace prostoru byla vybudována asfaltová komunikace se stáním pro automobily, příjezdy do dvorů z pojezdové zámkové dlažby v šíři pruhu 2,5 m, chodníky podél komunikací v š. 1,2 m, stání pro kontejnery a obnova zatravněných ploch. Dále byla vybudována nová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom