18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:639
Název projektuObnovení silnice III/2538 Braňany – Most - II.
Termín zahájení stavby27. 7. 2009
Termín ukončení stavby13. 12. 2010
ŽadatelMost
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantBáňské projekty Teplice, a. s.
ZhotovitelYSSEN - spol. s r. o.
SupervizorARCH-CON, s. r. o.
Celkové náklady stavby17 970 489 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 20. 10. 2010 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 22. 2. 2011.
Popis stavby
Silniční komunikace propojuje stávající silniční komunikace v oblasti Děkanského kostela a rekonstruovaného mostu přes řeku Bílinu s navrhovanou obnovou silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice. Větví A byl zároveň zpřístupněn vjezd do navrhovaného areálu MiniMostu. Celková délka úseku je 349,00 m. V km 0,336 12 je na Větev A napojen sjezd z budoucího areálu MiniMostu. Od počátku staničení do km 0,325 20 je komunikace navržena v kategorii MO2kc 11,5/7,0/30 s vpravo (ve směru staničení) umístěnou cyklostezkou a chodníkem (SO 11) vedeným v přidruženém dopravním prostoru a vlevo s nezpevněnou zemní krajnicí a odvodňovacím příkopem. Od km 0,325 20 do konce úseku je komunikace vedena v kategorii MO2k 7,5/7,5/30. Cyklostezka je navržena jako obousměrná se šířkou vozovky 2,50 m.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom