18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:629
Název projektuAreál vodní nádrže Matylda v Mostě – cyklostezky, stezky pro bruslaře a cesty pro pěší
Termín zahájení stavby11. 12. 2007
Termín ukončení stavby6. 10. 2009
ŽadatelMost
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantBPO, s.r.o.
ZhotovitelVodohospodářské stavby, s. r. o.
SupervizorAZ Consult, spol. s r. o.
Celkové náklady stavby22 185 738 Kč
Popis stavby
Stavbu tvoří cyklostezky, stezky pro bruslaře a cesty pro pěší. Hlavní trasa o celkové délce 4 077,29 m je vedena v trase bývalé účelové komunikace okolo břehů nádrže. V severní části je trasa částečně odkloněna od břehu a je vedena v souběhu s okrajem porostu. Stezka je s živičným povrchem široká 5,0 m s oboustrannými nezpevněnými zemními krajnicemi šířky 0,5 m. Krajnice jsou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. Maximální sklon stezky je 4,66 %. V souběhu s cyklistickou stezkou je vedena štěrková stezka pro pěší šířky 3,0 m, která má rovněž zemní krajnice šířky 0,5 m. Tato trasa byla doplněna městským mobiliářem. V trase jsou 3 trubní propustky s betonovými čely z trubek DN 600 mm. Souběžně s hlavní stezkou ve vzdálenosti cca 50 m od jižního břehu je vedena trasa střední stezky č. 2, je štěrková a její délka je 1 424,42 m. Trasa stezky č. 3 je vedena ve vzdálenosti 150 - 200 m od jižního břehu nádrže a navazuje na stezku č. 2 a na stávající komunikaci. Délka stezky je 1 476,42 m.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom