18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:618
Název projektuKomunikační propojení a IS Čepirožská výšina - II. etapa
Termín zahájení stavby23. 2. 2007
Termín ukončení stavby13. 10. 2008
ŽadatelMost
Schválení žádosti17. jednání meziresortní komise dne 3. 3. 2005
ProjektantBáňské projekty Teplice, a. s.
ZhotovitelStavby silnic a železnic, a. s.
SupervizorBáňské projekty Teplice, a. s.
Celkové náklady stavby45 322 686 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 10. 11. 2008 uzavřena smlouva se společností YSSEN s. r. o. na dodatečné stavební práce s termínem plnění 19. 5. 2010.
Popis stavby
Projekt řešil vybudování přístupové komunikace pro výstavbu cca 60 – 70 rodinných domků na nezastavěné zrekultivované části Čepirožské výšiny v souladu s územním plánem města. Napojení stávající výstavby rodinných domků bylo do té doby řešeno slepými větvemi obslužných komunikací. Tyto byly na všech svých koncích propojeny s novými větvemi A, B, C a D a tím zokruhovány. Konstrukce vozovky větví odpovídá třídě dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D-1. Podél nových komunikací byly vybudovány rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektra.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom