18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:719
Název projektuZTV Kostomlaty pod Milešovkou lokalita Pod Průhonem - ETAPA 1
Termín zahájení stavby6. 1. 2010
Termín ukončení stavby19. 11. 2010
ŽadatelKostomlaty pod Milešovkou
Schválení žádosti34. jednání meziresortní komise dne 6. 10. 2008
ProjektantIng. arch. Petr Wízner
ZhotovitelStavební společnost Jaroslav Oršuliak, s. r. o.
SupervizorCZ BIJO, a. s.
Celkové náklady stavby13 970 811 Kč
Popis stavby
Předmětem stavby byla I. etapa výstavby místních komunikací v Kostomlatech pod Milešovkou v klínu ulic Štěpánské a Husovy (na jihozápadním okraji obce) jako součást základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domků na přilehlých parcelách. V rámci první etapy byla vybudována komunikační větev „B“ spojující Štěpánskou ulici s místní komunikací vedenou směrem k „Josefovu kameni“ v délce 418 m. Komunikace byla navržena jako dvoupruhová obousměrná s šířkou vozovky 6,0 m mezi obrubami doplněna z větší části oboustranně chodníkem šířky 1,50 m. Součástí ZTV bylo rovněž zásobení pitnou vodou vč. požární, odvedení dešťových a splaškových odpadních vod, STL plynovod s přípojkami a veřejné osvětlení.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom