18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:697
Název projektuRekreační plocha Oprám – realizace
Termín zahájení stavby4. 2. 2009
Termín ukončení stavby10. 5. 2010
ŽadatelLom
Schválení žádosti23. jednání meziresortní komise dne 4. 4. 2006
ProjektantVýzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.
ZhotovitelNorth stav, a. s.
SupervizorBáňské projekty Teplice, a. s.
Celkové náklady stavby1 660 336 Kč
Popis stavby
Stavba zahrnovala úpravu stávající komunikace, urovnání velkých sklonů v okolí komunikace – stezky vzniklých dřívější navážkou zeminy a provedení nové přípojky pro veřejné osvětlení. Celkem úpravy probíhaly na ploše 1968 m2, z toho cca 300 m2 úpravy terénu a zbytek jako oprava stávající komunikace – stezky. Cílem úprav bylo zlepšení využití plochy pro rekreační využití oprámu.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom