18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:696
Název projektuCyklotrasa Lom - Mariánské Radčice – realizace
Termín zahájení stavby23. 2. 2009
Termín ukončení stavby7. 4. 2010
ŽadatelLom
Schválení žádosti23. jednání meziresortní komise dne 4. 4. 2006
ProjektantVýzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.
ZhotovitelREKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o.
Supervizor-
Celkové náklady stavby5 063 005 Kč
Popis stavby
Předmětem stavby byla výstavba cyklostezky vedoucí z odpočinkového místa v horní části náměstí Republiky v Lomu směrem na Mariánské Radčice. Cyklostezka je v Palackého ulici vedena novou samostatnou smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem, která následně přechází na druhou stranu ulice a pokračuje až na okraj katastru města Lom, kde se napojuje na komunikaci směr Mariánské Radčice. Délka cyklostezky je 840 m. Trasa cyklostezky navržená pro návrhovou rychlost 30 km/h. Vozovka cyklostezky je navržena v jednostranném příčném sklonu 2,0 %. Šířkové uspořádání navržené cyklostezky je 2500 mm a vychází z obousměrného provozu cyklistů. Při souběhu stezky s komunikací v Palackého ulici je šířka stezky 2000 mm. Odvodnění nové cyklotrasy je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny mimo zpevněnou plochu, kde jsou vsakovány.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom