18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:630
Název projektuRekultivace lomu Ležáky, břehová linie jezera Most - „Technická opatření pro přístaviště lodí“
Termín zahájení stavby28. 1. 2008 (I. etapa), 6. 1. 2010 (II. etapa)
Termín ukončení stavby17. 6. 2009 (I. etapa), 3. 6. 2010 (II. etapa)
ŽadatelMost
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantBáňské projekty Teplice, a. s.
ZhotovitelStavební společnost Jaroslav Oršuliak, s. r. o.
SupervizorGSP, s.r.o.
Celkové náklady stavby13 850 048 Kč
Popis stavby
Předmětem stavby je vybudování přístavního molo u jezera Most, které bylo koncipováno jako přístavní hráz lichoběžníkového tvaru s korunou šířky 4,0 m, v úrovni kóty +200 m n. m. a sklony svahů 1:1. Výška hráze je cca 10 m, půdorysný tvar přibližně písmena L a délky cca 180 m. Ochrana svahů proti vlnobití byla realizována vrstvou pohozu z lomového kamene tloušťky 50 cm na vnější straně a 25 cm na vnitřní straně přístavu. Na základě geotechnického posouzení rozpracované stavby byla dodatečně realizována opatření pro zajištění trvalé stability, a to zemní lavice při obou patách stávající hráze o šířce koruny 4 – 6 m a se sklonem svahů 1 : 2, navýšení kóta koruny hráze na kótu 230,30 m n. m., opevnění svahů hráze nad lavicemi kamenným záhozem z netříděného kameniva s převažujícím zrnem 250 mm a zřízení utažené štěrkové cesty na koruně hráze.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom