18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:308
Název projektuRekonstrukce silnice III/25350 Chabařovice – Teplice
Termín zahájení stavby19. 1. 2009
Termín ukončení stavby9. 2. 2010
ŽadatelÚstecký kraj
Schválení žádosti32. jednání meziresortní komise dne 29. 4. 2008
ProjektantAZ Consult, spol. s r. o.
ZhotovitelVodohospodářské stavby, s. r. o.
SupervizorBáňské projekty Teplice, a. s.
Celkové náklady stavby31 159 420 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 11. 11. 2009 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 9. 2. 2010.
Popis stavby
Projekt řešil rekonstrukci silnice III/25350 v úseku mezi obcí Chabařovice ve směru na Teplice v celkové délce 6 200 m. Silnice je vedena v území bývalého dobývacího prostoru, který byl přetěžen v první polovině minulého století hlubinným dolováním. Vlivem toho došlo k poklesu celého území a tím i silnice, která byla v uvedeném úseku silně zvlněná a pro zajištění bezpečnosti silničního provozu musela být omezena rychlost jízdy. Oprava silnice byla rozdělena do třech úseků. V úseku č. 1 (1,1 km) a č. 2 (0,77 km) byla provedena oprava krytu vozovky, v úseku č. 3 (975 m) byla provedena výměna celé konstrukce silnice. Šířkové uspořádání silnice v úseku č. 1 a 2 bylo ve stávající šířce vozovky 6,00 m – 6,50 m. V úseku č. 3, kde se prováděla výměna celé konstrukce silnice, byla komunikace navržena dle ČSN 73 6101 kategorie S/7,5.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom