18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
Identifikační číslo:210
Název projektuStavební práce při sanaci ekologických škod - Hrob, přeložka přivaděče Háj – Střelná
Termín zahájení stavby23. 3. 2009
Termín ukončení stavby3. 6. 2010
ŽadatelHrob
Schválení žádosti26. jednání meziresortní komise dne 22. 11. 2006
ProjektantBáňské projekty Teplice, a. s.
ZhotovitelVodohospodářské stavby, s. r. o.
SupervizorSCES-Group, spol. s r. o.
Celkové náklady stavby23 002 012 Kč
Popis stavby
Stavba řešila přeložení části trasy vodovodního potrubí Háj – Střelná z území negativně ovlivněného důlní činností. V okolí původní trasy pod obcí Hrob – Verneřice docházelo k výrazným skluzovým projevům. Na základě geologického posouzení byla navržena přeložka, která byla umístěna na stabilním území. V rámci přípravy území byla vykácena vzrostlá zeleň v trase přeložky, vymýceny keře a zřízena přístupová panelová cesta. Přeložka byla realizována z potrubí DN 800 z tvárné litiny o celkové délce 352,49 m. Potrubí bylo z vnější strany opatřeno ochranou proti korozi z polyuretanu a vnitřní strana roury byla opatřena cementovou vrstvou. Celá trasa byla jištěna betonovými opěrnými bloky.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom