18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
700
Identifikační číslo:700
Název projektuSvětec - rekreační využití vodní plochy Márinka
Termín zahájení stavby10. 4. 2009
Termín ukončení stavby2. 9. 2009
ŽadatelSvětec
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantVýzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.
ZhotovitelJiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací, s. r. o.
SupervizorVýzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.
Celkové náklady stavby2 294 499 Kč
Popis stavby
Stavba zahrnovala provedení terénních úprav, zabezpečení erozních účinků dešťové vody v místě písečné pláže dřevěným programem – palisády, vybudování přístupové komunikace s nestmeleným krytem ze štěrkodrti, výsadbu zeleně a zatravnění nově upravených ploch. Dále byl proveden sjezd na silnici II/258 dle požadavků ČSN 73 6109, tzn. se zpevněným krytem cca v délce 20 metrů. V místě zpevněné plochy s možností parkování vozidel bylo provedeno opatření proti ropným úkapům sorpční geotextilií. Pro odclonění rekreačních a odpočinkových od zemědělských pozemků byla realizována výsadba stromů a keřů.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom