18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
642
Identifikační číslo:642
Název projektuRekonstrukce silnice III/2538 Braňany – Most - I.
Termín zahájení stavby15. 5. 2009
Termín ukončení stavby18. 2. 2010
ŽadatelÚstecký kraj
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantAZ Consult, spol. s r. o.
ZhotovitelSkanska DS, a. s.
SupervizorECOCONSULT PONS, spol. s r.o.
Celkové náklady stavby19 775 872 Kč
Popis stavby
Projekt řešil opravu silnice III/2538 mezi obcí Braňany a městem Most, která byla postavena na Střimické výsypce a vlivem nerovnoměrné konsolidace výsypky došlo k výrazným propadům silnice. Rekonstrukce silnice byla rozdělena do 4 úseků. Ve všech úsecích byla provedena výměna celé konstrukce silnice. Šířkové uspořádání silnice v úseku č. 1 a 2 je ve stávající šířce vozovky 7,5 m – 8,0 m, v úsecích č. 3 a 4 je komunikace vedena taktéž ve stávající šířce 10,50 – 11,00 m. Provedla se demontáž stávající konstrukce silnice v celkové délce 1,005 km. Nová konstrukce komunikace byla navržena v návrhové úrovni porušení vozovky D1 a třídě dopravního zatížení III.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom