18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
309
Identifikační číslo:309
Název projektuRekonstrukce silnice III/25320 Mstišov – Košťany
Termín zahájení stavby29. 4. 2009
Termín ukončení stavby11. 1. 2010
ŽadatelÚstecký kraj
Schválení žádosti32. jednání meziresortní komise dne 29. 4. 2008
ProjektantAZ Consult, spol. s r. o.
ZhotovitelVIAMONT DSP, a. s.
SupervizorAZ Consult, spol. s r. o.
Celkové náklady stavby20 747 831 Kč
Popis stavby
Jednalo se o rekonstrukci silnice III/25320 v úseku mezi obcemi Košťany a Mstišov v celkové délce 1,644 42 km. Silnice probíhá v celé délce územím bývalého dobývacího prostoru Pozorka a to z části po vnější výsypce různých úseků bývalého povrchového dolu Dukla n. p. Pozorka a jeho právních předchůdců (ČSM, Emma, Fischmann, Georg a Lobkovic). Oprava silnice byla rozdělena do třech úseků. V úseku č. 1 (529 m) a č. 3 (638 m) byla provedena oprava krytu vozovky, v úseku č. 2 (477 m) byla provedena výměna celé konstrukce silnice. Šířkové uspořádání silnice v úseku č. 1 a 3 bylo ve stávající šířce vozovky 6,00 m – 6,50 m. V úseku č. 2, kde se provedla výměna celé konstrukce silnice, byla komunikace navržena dle ČSN 73 6101 kategorie S/7,5.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom