18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top

Co jsou ekologické škody a 18 miliard?

Obrázek 1

Když v roce 1993 došlo k privatizaci hnědouhelných státních podniků, nebylo v rámci privatizačních projektů odpovídajícím způsobem dořešeno finanční vypořádání souvisejících ekologických škod. Finanční rezervu potřebnou na rekultivaci území zasaženého báňskou činností si těžební společnosti vytvářejí až od roku 1994, a to na základě novely Horního zákona (č. 168/1993 Sb.). V rámci privatizace však podniky převzaly od státu nejen těžební lokality, ale rozsáhlá území určená k rekultivaci, na něž ještě nemohla být vytvořena potřebná finanční rezerva.

Česká vláda, vědoma si této skutečnosti a naléhavé potřeby řešení ekologických škod, přijala dne 16. ledna 2002 na svém výjezdním zasedání v Ústí nad Labem usnesení č. 50, v němž odsouhlasila postupné vyčlenění částky 15 mld. Kč z privatizačních výnosů jako účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého kraje. Dne 20. února 2002 přijala česká vláda usnesení č. 189, kterým toto vymezené území rozšířila o Karlovarský kraj. Následovalo přijetí dalšího klíčového usnesení č. 272 ze dne 18. března 2002, v němž vláda blíže definovala, co se rozumí ekologickou škodou a jaké práce k jejímu odstranění jsou z těchto prostředků financovatelné. V navazujících usneseních byla jmenována meziresortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, která schvaluje předkládané projekty k realizaci a komise pro posuzování a hodnocení nabídek (usn. č. 446/2002 a č. 257/2004), která posuzuje nabídky uchazečů v rámci vyhlašovaných veřejných zakázek na realizaci schválených projektů. Složení obou komisí se od té doby několikrát změnilo. O průběhu řešení ekologických škod se na Ministerstvu průmyslu a obchodu každoročně zpracovává hodnotící zpráva, která je předkládána na jednání vlády.

V roce 2017 vláda na svém jednání dne 4. září usnesením č. 625 schválila navýšení finančních prostředků na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji o částku 3 mld. Kč na celkových 18 mld. Kč. V roce 2019 pak vláda na svém jednání dne 10. června usnesením č. 403 schválila nadále využívat finanční prostředky určené na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji vyčleněné na základě usnesení vlády č. 50/2002 pouze na projekty zajišťující revitalizaci (v rozsahu tohoto pojmu definovaném v aktualizované Směrnici Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji) a resocializaci předmětných území.

Odkazy //////

Usnesení vlády č. 50/2002 Usnesení vlády č. 189/2002 Usnesení vlády č. 272/2002 Usnesení vlády č. 446/2002 Usnesení vlády č. 257/2004 Usnesení vlády č. 1075/2004 Usnesení vlády č. 468/2005 Usnesení vlády č. 888/2005 Usnesení vlády č. 637/2006 Usnesení vlády č. 1356/2006 Usnesení vlády č. 53/2007 Usnesení vlády č. 624/2008 Usnesení vlády č. 1074/2008 Usnesení vlády č. 882/2009 Usnesení vlády č. 1276/2009 Usnesení vlády č. 879/2010 Usnesení vlády č. 704/2011 Usnesení vlády č. 263/2012 Usnesení vlády č. 295/2013 Usnesení vlády č. 743/2013 Usnesení vlády č. 449/2014 Usnesení vlády č. 685/2014 Usnesení vlády č. 874/2014 Usnesení vlády č. 1064/2014 Usnesení vlády č. 720/2015 Usnesení vlády č. 834/2015 Usnesení vlády č. 546/2016 Usnesení vlády č. 240/2017 Usnesení vlády č. 480/2017 Usnesení vlády č. 547/2017 Usnesení vlády č. 625/2017 Usnesení vlády č. 32/2019 Usnesení vlády č. 354/2019 Usnesení vlády č. 403/2019 Usnesení vlády č. 740/2019 Usnesení vlády č. 797/2020 Usnesení vlády č. 225/2021 Usnesení vlády č. 217/2023 Usnesení vlády č. 348/2024
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom