Základní informace o projektu

Ident. číslo:925
Název:Revitalizace oddechové a relaxační plochy v intravilánu obce
Žadatel:Všestudy

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizace intravilánu obce Všestudy za účelem vytvoření oddechové a relaxační plochy. Součástí záměru je vybudování přístupové cesty od dětského hřiště k rybníkům a oddechové plochy u rybníků. Součástí zpřístupnění je vybudování chodníku k dětskému dřišti podél silnice, vyčištění a vydláždění strouhy podél cesty, zpěvnění svahu nad strouhou, vybudování přemostků přes strouhu, vysázení dřevin podél cesty a u oddechové plochy, oprava hráze mezi rybníky, vyčitění rybníků a zpěvnění jejich stran.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:10 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno