Základní informace o projektu

Ident. číslo:923
Název:Pánevní cyklotrasa
Žadatel:Ústecký kraj

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z 11/2020.
Popis:Pánevní cyklotrasa je vedena pánevní oblastí pod Krušnými horami a vzájemně propojuje významná centrální osídlení v krajině. Má vazbu na město Chomutov resp. Kadaň, Most, Bílina, Teplice a Ústí nad Labem.Cyklotrasa dovolí cyklistům navštívit revitalizovaná území, která byla postižena těžbou. Z jedné strany bude vidět Českého středohoří a druhá strana nabídne pohled do vytěženého zrevitalizovaného prostoru. Část cyklotrasy povede po výsypkách, kde by měly být vybudovány naučné stezky a prvky, které by přiblížily návštěvníkům těžební období těchto lokalit. Táké jsou zde úseky, jako například z města Kadaň (Prunéřov) - Chomutov, kde trasa je vedena přímo podél těžební jámy. Bude zde vytvořena také trasa z Teplic do Ústí nad Labem podél rekultivačního jezera vytvořeného v těžební jámě hnědouhelného lomu Chabařvice. Celé vedení této Pánevní cyklotrasy nabídne návštěvníkům nevšední pohled zrevitalizovaného území dotčené těžbou.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům nejsou zatím řešeny. Bude řešeno výkupem, výpůjčkou nebo nájemní smlouvou.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:130 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:55Konaném dne:05.12.2023

zavřít okno