Základní informace o projektu

Ident. číslo:922
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Údlice - 16 RD
Žadatel:Údlice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro individuální výstavbu v obci Údlice, a to v předpokládaném rozsahu pro 16 RD. Předmětem projektu bude výstavba inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, elektřina, plyn, kabely VO) a komunikace, teréní úpravy pro veřejné prostranství.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Část pozemků je ve vlastnictví Ústeckého kraje, část ve vlastnictví právnické osoby - majetkově bude vypořádáno do doby podání žádosti.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:24 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno