Základní informace o projektu

Ident. číslo:920
Název:Cyklistická trasa v Trmicích
Žadatel:Trmice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z 12/2016 a z 12/2017.
Popis:Město Trmice je pro cyklodopravu z pohledu konfigurace terénu příznivé. Na jeho území nejsou extrémní stoupání a kromě silničních tahů a řeky Bíliny ani žádné jiné přírodní překážky. Navrhovaná cyklistická trasa se v úvodní etapě napojuje na studijně prověřenou cyklotrasu Ústí nad Labem - Trmice a pokračuje do Edisonovy ulice s propojením na jezero Milada. Ve druhé etapě je prověřena trasa vedená nad zámkem s vazbou na směr podél Bíliny do Stadic. Celá akce je řešena ve dvou etapách. I. etapa v délce 1,865 km je vedena podél komunikace za Globusem, k okružní křižovatce a nadjezdu nad silnicí, kde vstupuje do volného terénu. Odtud se stezka pokračuje do ulic V Jílovišti a pokračuje až do Edisonovy ulice. II. etapa v délce 0,929 km je vedena Zámeckou ulicí, pokračuje spojkou k zámku podél příjezdové komunikace k průmyslové zóně. Pak trasa stoupá k vozovce na mostním objektu přes řeku Bílinu.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou většinou ve vlastnictví města Trmice, dále pak Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:14 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno