Základní informace o projektu

Ident. číslo:919
Název:Revitalizace území Zahrádky, k. ú. Teplice - Sobědruhy - výstavba kanalizace
Žadatel:Teplice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 9/2018.
Popis:V současné době není stávající zástavba v lokalitě Zahrádky v Sobědruhách odkanalizována do městské kanalizační sítě. Kvůli absenci kanalizační sítě je znemožněn další rozvoj lokality - nová výstaba RD. Zájmová lokalita se obecně nachází na poddolovaném území, z tohoto důvodu byly v minulosti v této lokalitě z důvodů těžebních zájmů omezené investice do infrastruktury a kanalizace nebyla vybudována pro komplikovanost poměrů v území. Stavba po svém dokončení a vybudování domovních přípojek zajistí kontinuální odvod odpadních vod s likvidací v centrální ČOV. Kanalizace je navržena pro 178 EO včetně rezervy pro novou výstavbu. Odkanalizování této lokality je rovněž podmínkou pro zachování kvality vody v Modlanském potoce, jehož trasa probíhá kolem jezera Milada.
Správní povolení:Stavební povolení z 20.10.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Teplice.
Skladba stavebních objektů:SO 101 Tlaková kanalizace, SO 102 Centrální měrný objekt s IP.
Náklady bez DPH:6 187 879 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2019.
Podmínky vyhlášení:V případě, že kanalizaci budou provozovat SVS, a.s., nebude realizován měrný objekt (-0,7 mil. Kč) a možno realizovat jako VZMR.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:52Konaném dne:09.12.2021

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0480Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:03.10.2022Termín plnění:31.07.2023
Název smlouvy:Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace
Aktuální cena (vč. DPH):8 558 123 KčZhotovitel:Lama Construction s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0445Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:09.11.2022Termín plnění:31.08.2023
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace
Aktuální cena (vč. DPH):170 658 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno