Základní informace o projektu

Ident. číslo:918
Název:Revitalizace území Na haldách, k. ú. Teplice - Trnovany pro výstavbu rodinných domů
Žadatel:Teplice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zastavovací urbanistická studie z roku 2014.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro výstavbu cca 14 RD. Jedná se o revitalizaci území zasaženého bývalou důlní činností. V rámci projektu bude provedena sanace starých důlních děl, výstavba komunikačního napojení, výstavba inženýrských sítí a realizace biokoridoru. Lokalita se nachází v prostoru bývalého dobývacího prostoru Václav, území je zasažené důlní činností. Zároveň se však nachází v zastavitelném území obce, obklopeném zástavbou, v dosahu páteřní infrastruktury (sítě, komunikace, MHD, občanská vybavenost, pracovní příležitosti). Z důvodů základových poměrů je zástavba RD nejvhodnější řešení. Město Teplice disponuje na svém katastru minimem volných zastavitelných ploch pro individuální výstavbu.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Teplice.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Sanace starých důlních děl, SO 02 Komunikace, SO 03 Sítě, SO 04 Realizace biokoridoru.
Náklady bez DPH:26 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno