Základní informace o projektu

Ident. číslo:917
Název:Cyklostezka na Radovesickou výsypku
Žadatel:Světec

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování cyklostezky z obce Světec na Radovesickou výsypku. Cyklostezka by se napojila na vybudovanou cyklostezku Bílina - Kostomlaty pod Milešovkou. Jedná se o p.p.č. 60/8, 54/7, 149/5 k.ú. Světec a 399, 168/8, 168/12 k.ú. Chotovenka.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Severočeských dolů.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:9 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno