Základní informace o projektu

Ident. číslo:916
Název:Multifunkční sportovní hřiště
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je výstavba sportovního hřiště s umělou trávou o rozměru 56 x 72 metrů s fotbalovými brankami, dvě sprinterské atletické dráhy, doskočiště, vrhačský kruh, oplocení, osvětlení, před hřištěm parkoviště.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Strupčice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:10 780 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:54Konaném dne:26.10.2022

zavřít okno