Základní informace o projektu

Ident. číslo:915
Název:Parkoviště u výsypky Malé Břeno
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je dobudování kapacitních parkovacích ploch pod výsypkou Malé Březno, které budou sloužit jako výchozí přístupový bod do rekultivovaných území výsypky Malé Březno a lomu Vršany. Návštěvníci se odsud mohou vydat rovněž na nedalekou rozhlednu s vyhlídkou na lom Vršany, nebo na cyklostezku vedoucí až do Chomutova a dále až do Kadaně. Stávající parkovací plochy u sportovního areálu jsou nedostatečné, ale prostorově je možné je rozšířit. Předmětem projektu je zpevnění stávajícího povrchu na asfaltové parkoviště s konstrukčními vrtvami: hrubý kámen, jemný kámen, asfalt, obrubníky. Celkem jde o 4 parkovací plochy: P1 = cca 850 m?, P2 = cca 260 m?, P3 = cca 240 m?, P4 = cca 1000 m?.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Strupčice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:8 460 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno