Základní informace o projektu

Ident. číslo:914
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Strupčice v zóně "Nad starým hřištěm"
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je zasíťování pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Strupčice. Jedná se o položení řadu splaškové i dešťové kanalizace vč. přípojek, nový vodovodní řad a přípojky, plynovad a přípojky, rozvody elektro NN, asfaltová komunikace o číři 6 m, chodníky, zpevněné plochy (vjezdy k parcelám), veřejné osvětlení.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem pozemků je Coal services a.s. Pro účely výstavby budou pozemky odkoupeny obcí.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:7 840 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno