Základní informace o projektu

Ident. číslo:913
Název:Revitalizace toku a břehů potoka Srpiny ve Strupčicích
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu je úprava koryta říčky Srpiny v intravilánu obce Strupčice. Úprava bude spočívat zejména ve výměně nevyhovujících betonových žlabovek o šířce 80 cm tvořící koryto potoka a zpevnění stávajícího travnatého břehu kamenou dlažbou cca 2 m po obou stranách kotyta. Délka upravovaného koryta je cca 1 km.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Strupčice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 900 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno