Základní informace o projektu

Ident. číslo:912
Název:Dětské dopravní hřiště Strupčice
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování asfaltového dětského hřiště s dopravním značením, využitelné jak pro děti z obce, tak pro ZŠ. Vybudování dopravních cest, křižovatek, chodníků.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví ČR, Správa železnic. Vyřizuje se žádost o bezúplatný převod pozemků od SŽ, předběžně schváleno.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:7 600 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno