Základní informace o projektu

Ident. číslo:911
Název:Pumptracková dráha pro cyklisty s přístupovými cestami ze Strupčic i z Okořína
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem je výstavba pumptrackové dráhy pro děti a mláděž z obce Strupčice a jejich osad a vybudování přístupových cest k ní. Ze Strupčic 700 m a z Okořína 700 m v šíři 3 m. Pro pěší a cyklisty.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky pro pump trackovou dráhu jsou nyní ve vlastnictví ČR, ÚZSVM. Obec podala žádost o bezúplatný převod pozemků, předběžně schváleno. Cesty budou po dokončení probíhající pozemkové reformy ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 980 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno