Základní informace o projektu

Ident. číslo:910
Název:Oddychová zóna Panský rybník Spořice
Žadatel:Spořice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vytvořit oddychovou zónu v prostoru Panského rybníka. Počítá se s vybudováním naučné stezky, obnovy pěších stezek, vybudováním mola a vyčištěním rybníku, který je recipientem povrchových vod zachycených nad lomem Libouš.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:14 720 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno