Základní informace o projektu

Ident. číslo:909
Název:Revitalizace prostoru návsi ve Spořicích
Žadatel:Spořice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Urbanistická studie z roku 2020.
Popis:Cílem projektu je revitalizace náměstí gen. Svobody ve Spořicích tak, aby došlo k propojení s areálem kostela Sv. Bartoloměje. Bude řešeno vhodné začlenění vodní plochy, budou vybudovány odpočinková místa a rovněž parkovací plochy.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:13 620 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:55Konaném dne:05.12.2023

zavřít okno