Základní informace o projektu

Ident. číslo:908
Název:Revitalizace území pro oddychovou zónu
Žadatel:Polerady

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vytvořit oddychovou zónu v Poleradech v místech stávajícího porostu, jehož stav je však nevyhovující. Proto se počítá s odstraněním nevyhovujících dřevin a vysázením nové zeleně. Oddychová zóny bude zpřístupněna z obce a nová výsadba zeleně bude vhodně doplněna cestami k procházkám.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:26 760 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno