Základní informace o projektu

Ident. číslo:907
Název:Revitalizace rybníků - Malý tovární, Velký tovární, tůň Rusalek, Pstruží násada
Žadatel:Osek

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Na dva rybníky dokumentace z 5/2015 (nutno přepracovat).
Popis:Cílem je revitalizace vodních ploch v majetku města. Předmětem projektu by bylo odbahnění rybníků, oprava hrází, stavidel, vybudování cest pro pěší a cyklisty, lavičky pro odpočinek, případně půjčovny rybářských potřeb pro rekreační rybolov.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 920 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno