Základní informace o projektu

Ident. číslo:905
Název:Příprava území pro výstavbu RD Hornická, Osek
Žadatel:Osek

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro individuální výstavbu cca 20 RD na pozemcích, kde se momentálně nachází zahrádkářská kolonie.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:8 320 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno