Základní informace o projektu

Ident. číslo:904
Název:Oddychová zóna u kuchyňské zahrady
Žadatel:Osek

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vytvoření oddechové zóny pro obyvatele města. Prostor je pojednán jako mlatová plocha s volně rozptýlenými stromy, s dlážděným chodníkem po obvodu. Vznikne tak zastíněný prostor, který může sloužit k odpočinku nebo jako terasa eventuální kavárny v klášterní kuchyni. Stromy svými korunami doplní frontu náměstí.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 140 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno