Základní informace o projektu

Ident. číslo:902
Název:Sportovně rekreační areál Most Velebudice – zásobování vodou
Žadatel:Most

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2020.
Popis:Jedná se o přívod pitné a užitkové vody pro sportovně rekreační areál v Mostě na Velebudické výsypce. Sportovně rekreační areál je multifunkční zařízení sloužící pro relaxaci a krátkodobou rekreaci obyvatel okresu Most a příhraničních oblastí. Součástí díla je také vybudování retenční nádrže o objemu 5.000 m3 k zadržení vody v krajině.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad vydání povolení v 5/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Most a HIPODROMU, a.s.
Skladba stavebních objektů:SO201 – Vodovodní řad, SO202 – Vodovodní přípojka, SO201 dod – Dodatek vodovodního řadu, SO202 dod – Dodatek vodovodní přípojky Golf a Hipodrom, SO203 – Terénní výsypka.
Náklady bez DPH:36 231 076 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2019.
Podmínky vyhlášení:Získání stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:51Konaném dne:21.04.2021

zavřít okno