Základní informace o projektu

Ident. číslo:901
Název:Naučná cyklostezka po těžbou dotčeném území
Žadatel:Most

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie proveditelnosti ze 7/2020.
Popis:Naučná cyklostezka bude vést převážně přes pozemky, které byly dotčeny těžbou hnědého uhlí, vč. zastřešených vyhlídek – odpočívadel, mobiliáře pro cyklisty a informačních tabulí naučné části zamýšlené stezky.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví: Statutární město Most, HIPODROM MOST a.s., Palivový kombinát Ústí s.p., Vršanská uhelná a.s., Coal Services a.s., Statní pozemkový úřad, UNIPETROL RPA s.r.o., Ústecký kraj.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:123 270 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny studií proveditelnosti.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno