Základní informace o projektu

Ident. číslo:899
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Místo
Žadatel:Místo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu je příprava území pro výstavbu cca 20 rodinných domů. Projekt zahrnuje rozvod inženýrských sítí - vodovod, splašková kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a odvodnění komunikací.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:19 128 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno