Základní informace o projektu

Ident. číslo:898
Název:Revitalizace Radčického potoka
Žadatel:Mariánské Radčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby z 12/2020.
Popis:Cílem projektu je revitalizace Radčického potoka, který byl dotčen hornickou činností. Předmětem projektu je rekonstrukce opěrných zdí Radčického potoka v intravilánu obce, související rekonstrukce pěti lávek přes tento vodní tok a revitalizace břehové zeleně. Celá stavba je v podstatě sanací tohoto krajiného prvku. Realizací stavby dojde k obnově vodního prvku, která bude plnit funkci především ekologicky stabilního a krajiného prvku v obci. Na degradaci vodního toku se v minulosti v nemalé míře podílelo i vypouštění důlních vod z přilehlého hlubiného dolu Kohinoor. Momentálně se zpracovává studie o možnosti napájení budoucího jezera Bílina korytem Radčického potoka po ukončení těžby na dole Bílina.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad získání povolení je 6/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce a Ústeckého kraje (SÚS ÚK).
Skladba stavebních objektů:SO 01 Rekonstrukce koryta Radčického potoka, staničení 0,00-0,0878, Betonové stěny, SO 02 Rekonstrukce koryta Radčického potoka, staničení 0,100-0,274, Kamenné zdi, SO 03 Rekonstrukce koryta Radčického potoka, staničení 0,274-0,373, Kamenné zdi, SO 04 Rekonstrukce koryta Radčického potoka, staničení 0,385-0,663, Kamenné zdi, SO 05 Rekonstrukce koryta Radčického potoka, staničení 0,663-0,726, Betonové stěny, SO 06 Rekonstrukce koryta Radčického potoka, staničení 0,749-0,854, SO 07 Rekonstrukce lávek a zábradlí, SO 08 ZOV, SO 09 VON
Náklady bez DPH:27 332 465 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:Získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:54Konaném dne:26.10.2022

zavřít okno