Základní informace o projektu

Ident. číslo:897
Název:Cyklostezka Lom - Litvínov
Žadatel:Lom

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 2/2018.
Popis:Jedná se o chodník pro pěší a cyklisty z ulice Litvínovská v Lomu k hřbitovu v Litvínově. Povrch bude živičný. Stavba se napojuje a z větší části jde v souběhu se silnicí I/27. Stezka začíná u železniční zastávky Lom u Mostu, kde se odkládní o silnice I/27 směrem k vodní nádrži Bomba, kde vzniká areál pro sportovní rybolov, prodej ryb a restaurace. Po cca 150 m se stezka stáčí na sever a vrací se k silnici I/27. Stavba je členěna na 2 úseky - cca 150 m a cca 1 050 m. Šířka chodníku je 2,5 m. Součástí stavby je veřejné osvětlení.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Coal Services, a.s., města Litvínov, obce Louka u Litvínova, SŽDC, města Lom, Severní energetické, a.s. Vypořádání k dotčeným částem pozemků bylo předjednáno a bude řešeno formou prodeje, zřízením věcného břemene, případně dlouhodobým nájmem.
Skladba stavebních objektů:SO 101 chodník, SO 401 veřejné osvětlení.
Náklady bez DPH:6 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno